Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Get Adobe Flash player

Regulamin korzystania ze szlaków

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.Leśne szlaki narciarskie na terenie Nadleśnictwa Gorlice i Gminy Sękowa przeznaczone są do turystycznego i rekreacyjnego ich użytkowania w okresie zimowym.

2.Organizatorem turystyki narciarskiej na terenie Nadleśnictwa Gorlice i Gminy Sękowa nie są Lasy Państwowe i Gmina. Za ewentualne wypadki na szlakach narciarskich odpowiada organizator turystyki lub sami użytkownicy.

3.Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.

4.Zabrania się korzystania ze szlaków bez opieki osobom w wieku poniżej 18 lat.

5.Szlaki do turystyki narciarskiej na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gorlice i Gminę Sękowa są ogólnodostępne, za wjazd na szlak i korzystanie z urządzeń szlaków nie pobiera się opłat.

6.Szlaki służą turystycznemu i rekreacyjnemu ich wykorzystywaniu. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą się odbywać jedynie na mocy odrębnych uzgodnień z Nadleśnictwem Gorlice.

7.Poruszanie się po szlakach jest dozwolone od świtu do zmroku, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.

8.Korzystający z narciarskich szlaków winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów, pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.

9.Użytkownicy szlaków powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym zmianom z powodu wahań temperatury, opadów śniegu, gwałtownej odwilży.

10.Jazda na nartach jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na szlaku.

11.W miejscach, gdzie narciarskie szlaki pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.

12.Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia ludzi lub zwierząt, alarmie o pożarze lasu, ominięcia leżących drzew).

13.Szlaki mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.

14.Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp.

15.Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU – trwają prace leśne.

16.Podstawowe oznakowanie szlaku narciarskiego stanowią trzy poziome, stykające się paski: zewnętrzne w kolorze pomarańczowym i środkowy w kolorze danego odcinka (zielony, czerwony, niebieski), malowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych. Kierunkowskazy, w tym strzałka kierunkowa, w postaci pomarańczowych tabliczek z grotem w kolorze danego odcinka, umieszczone na drewnianych tyczkach lub pniach drzew.

17.W miejscach wymagających szczególnej uwagi i ostrożności umieszczone będą znaki ostrzegawcze – trójkątne, czerwona obwódka, żółte tło, w tym również znak STOP oznaczający konieczność zatrzymania się, oraz informacja że bardzo trudny odcinek należy przejść pieszo.

18.Kolory szlaków nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.

19.Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. 20.Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach oznakowanych.

21.Za nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu na użytkownika szlaku może zostać nałożona kara grzywny w wysokości ustalonej przez właściwe przepisy prawa.

22.Każdorazowy wjazd na szlak jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu.


Znajdź nas na Facebooku

Pogoda w Małastowie

Nasz Partner